Contributie

De financiële bijdrage aan de vereniging

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. Scouting JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. 

Bent u in het bezit van of de voordeelcheques van de ZoetermeerPas, dan kunt u deze bij Scouting JMC inleveren. Ook staat Scouting JMC vermeld bij het sportloket van de gemeente Zoetermeer.  

 

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 30,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling. 

 

De contributie is € 168,- per jaar. Dat is € 14,00 per maand of  € 42,00 per kwartaal.

Betalingen per maand kunnen binnenkort alleen per automatische incasso betaald worden.

Indien u per jaar betaalt krijgt u een korting van € 12,- en bedraagt de contributie € 156,00 per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van een volgend jaar.

 

Het kampgeld is 125,- en dient uiterlijk 1 juni 2018 betaalt te zijn voor leden die mee gaan op zomerkamp.

 

  1. Het inschrijfgeld dient samen met de eerste contributiebetaling te worden voldaan.

  2. Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een bevestiging met een berekening wat u de eerste keer aan contributie moet betalen.

  3. De contributie dient vooruit betaald te worden per automatische overschrijving.

  4. Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.

  5. Na aanmelding voor het zomerkamp, moet het kampgeld voor 1 juni betaald zijn. Wordt het lidmaatschap na deze datum door u opgezegd / mededeling gedaan dat uw kind(eren) niet mee gaat (gaan) op kamp, dan wordt 20 euro per kind ingehouden i.v.m. reeds gemaakte kampkosten.

  6. Betalingen kunnen worden voldaan per bank op nummer NL43 RABO 0160 1942 96 onder vermelding van de naam van uw kind en het lidnummer van Scouting ten name van: Scoutinggroep John McCormick te Zoetermeer.

Met het tekenen van het inschrijfformulier geeft u JMC toestemming om foto's en flimpjes van uw kind, genomen tijdens scoutingactiviteiten, te plaatsen op de website, Facebookpagina's van JMC en/of te gebruiken als promotie bij krantenartikelen en door JMC gemaakte folders.

 

Voor meer informatie omtrent lidmaatschap, inschrijven en kosten, kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie. 

Bel José van der Heijden op 06-15855309 of mail naar de ledenadministratie

 

 

  Bekijk ook de Scoutfit

  Terug naar Scout worden

 

 

Contributie  Scouting JMC Zoetermeer