Nieuwjaarsopkomst

Zaterdag 7 januari 2012

Op zaterdag 7 januari hield scouting JMC haar jaarlijkse Nieuwjaarsopkomst. 

Om 15.00 uur verzamelden de bevers en welpen zich bij tuincentrum De Driesprong 

voor een fotospeur tocht richting clubhuis De Chute. 

     

de foto gaf het volgende punt aan waar naar toe werd gelopen 

                              

Ondertussen werd er in en om clubhuis de Chute hard gewerkt 

     

zo werden de struiken gesnoeid, hout voor het kampvuur gezaagd, de dakgoot van bladeren ontdaan 

                                

en in de keuken werd de nieuwjaarsmaaltijd bereid 

Rond 17.30 uur keek voorzitter Hermen van Dalen terug op het afgelopen jaar en stelde de vrijwilligers voor die naast de speltakleiding van alles voor Scouting JMC regelen. Zo werden de voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleiders, co÷rdinator groepsactiviteiten, het doeteam, beheerders clubhuis de Chute, materiaalbeheerders en de webmaster benoemd.

Hermen bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. Dennis Bosman werd dit jaar extra in het zonnetje gezet en kreeg als dank een gouden bijl voor het leiden van het vrijbuiterteam na een moeilijk jaar en omdat hij al jaren materiaalbeheerder binnen de groep is. 

Vervolgens werd de traditionele Nieuwjaarsmaaltijd opgeschept

Er kon worden gekozen tussen snert en boerenkool met worst. 

Eet smakelijk!

          

Er werd gezellig buiten rondom het kampvuur aan tafels gegeten.

  

  

            

Na de maaltijd vond er een stemming plaats. 

   

Per leeftijdsgroep hadden 2 ouders zich verkiesbaar gesteld voor vertegenwoordiging bij de groepsraad. Dit is nodig omdat Scouting JMC van stichting is omgezet naar een vereniging. 

In de hal stonden de stembussen waar de stembriefjes in werden gedaan

Na de telling werd de uitslag bekend gemaakt: Monica Lausberg, Liesbeth Bos, JosÚ v.d. Heijden en Wim van Son konden gelijk deelnemen aan de eerste groepsraad.

Een geslaagde nieuwjaarsopkomst en heerlijke maaltijd werd afgesloten, 

allen de beste wensen voor...

 

 

 

  Bekijk ook de Agenda

  Terug naar het overzicht van de Activiteiten

 

 

Nieuwjaarsopkomst  Scouting JMC Zoetermeer