Verhuur clubhuis De Chute

Het clubhuis van scoutinggroep John McCormick te Zoetermeer

De Chute is te huur voor onder andere feesten en partijen (max. 120 personen).  

Voor scoutinggroepen is De Chute een perfecte locatie voor het houden van een weekend of kamp (ongeveer 40 personen).

 

clubhuis de Chute

Voor informatie over verhuur van clubhuis De Chute stuur een e-mail of bel de verhuurder op werkdagen tussen 18.00 en 21.00 uur. U kunt met ons ook een kijkafspraak maken.

Op onze verhuurkalender kunt u precies zien of De Chute nog beschikbaar is. Ook kunt u hier direct een optie nemen op een datum, zodra u de reservering maakt krijgt u een contract toegezonden via email. Indien u deze tekent en ingescand (foto’s mogen ook) terug stuurt en de borg heeft overgemaakt is de reservering definitief.

De verhuurkalender kunt u ook gebruiken als u allen wilt weten wat de kosten zijn.

 

Verhuurder De Chute:    

Chute beheer   

p/a Heicopstraat 56
2729 BX Zoetermeer.  

Telefoon: 06-23121760 op werkdagen tussen 18.00 en 21.00 uur
E-mail adres:
 verhuur@johnmccormick.nl 

 


Borden wijzen de weg in het Van Tuyllpark.

 

Informatie over clubhuis De Chute

In het van Tuyllpark ligt op een unieke locatie: clubhuis De Chute. Een gebouw waar we trots op zijn, nadat wij dit zelf met alle vrijwilligers hebben opgebouwd vanuit het niets. In 1999 is het houten gebouw neergezet en vanaf 15 januari 2000 gebruiken we het met trots. Wanneer je vanaf de parkeerplaats naar de Chute loopt zie je het al liggen aan het water. Het is vanaf hier ongeveer 200 meter lopen. Het is niet de bedoeling om met de auto over dit pad te rijden.

(Klik op de plattegrond voor een uitvergroting)
plattegrond clubhuis de Chute

Bij de Chute aangekomen zie je een gebouw opgetrokken uit Fins hout. Via de entree met tochtsluis kom je binnen in de centrale hal, waar zich ook de garderobehaakjes bevinden.

Klik op voor een filmpje van de centrale hal (3.677 KB)

 

Vanuit de centrale hal zijn alle andere ruimtes te bereiken:  

Er zijn 2 ruime lokalen van elk 54 m2 die haaks op elkaar staan. Mede door de balken onder het schuine dak hebben zij een ruime en zonnige uitstraling. Het rood/ gele lokaal heeft een dubbele deur als toegang naar de centrale hal. 


Het blauw/ gele lokaal heeft een enkele deur als toegang. Beide lokalen hebben een berging voor de speltakken, die bij verhuur afgesloten zijn. Ook bevinden zich in elk lokaal een nooddeur, die alleen voor noodgebruik is. Bij gebruik van de lokalen dient rekening gehouden te worden met het vrijhouden van de omgeving voor de beide nooddeuren. Er zijn in elk lokaal 4 tafels van 2½ meter en vele banken beschikbaar. Voor gebruik van de elektriciteit; er is voldoende TL-verlichting voor activiteiten. Deze zijn per TL-balk evt. aan/ uit te schakelen. 

In beide zalen hangt een Radio/CD/AUX speler die gebruikt kan worden. 

In de rood/gele zaal hangt een oprolbaar projectiescherm. 

 

De keuken is in maart 2018 geheel vernieuwd. De keuken is compleet ingericht met apparatuur en voor algemeen gebruik; een koel/ vriescombinatie, een groot 6 pitsgasfornuis, incl. gebruik van daarvoor benodigde pannen, aanrechtblad met spoelbak en mengkraan, koffiezetapparaat, magnetron en oven. Gebruik van servies is niet inbegrepen. De apparatuur is voor gebruik beschikbaar, wel zelf koffiefilters e.d meenemen. Zie verder de huurregels. 

 

Er bevinden zich twee toiletunits; een dames en een herenunit beide voorzien van 2 toiletten en 1 douche en een gelegenheid om handen te wassen (3 kranen). De luiken in de toiletunits moeten altijd open blijven staan om een juiste ventilatie te bevorderen.

In een kast staan bezems en de schoonmaakkar, voor het moppen van de vloeren.

De trap in de hal brengt je naar het staflokaal en explorer & pivolokaal die beide niet voor verhuur beschikbaar zijn. (Uitzonderingen van alleen het staflokaal zijn bespreekbaar)

In de hal is een deur die voor het gebruik is naar de binnenplaats. Buiten op het binnenplein zie je de vlaggenmast staan. Naast de container ligt de in 2016 geheel vernieuwde kampvuurkuil, die na overleg te gebruiken is. (Dit wordt dan ook doorgegeven aan de brandweer door de beheerder)

In het Van Tuyll sportpark zijn genoeg mogelijkheden voor speurtochten en spelen op de grasvelden. Zie verder de plattegrond van het park of ga naar de website van de gemeente Zoetermeer.

 

 

  Luchtfoto  

ingang clubhuis

Huurvoorwaarden voor verhuur clubgebouw 'DE CHUTE' van de stichting scouting John McCormick te Zoetermeer  

 

Onder verhuurder wordt verstaan de Stichting Scoutinggroep John McCormick.  

Onder beheerder wordt verstaan de vertegenwoordiger van de Stichting Scoutinggroep John McCormick. 

Onder huurder wordt verstaan de persoon die het huurcontract heeft ondertekend.

 

 1. De betaling van de totale huursom (incl. borg) moet uiterlijk 4 weken voor de huurdatum worden gestort op rekeningnummer NL32 INGB 0000 4205 21 onder vermelding van de datum van huur en het reserveringsnummer. De borgsom wordt binnen 2 weken na de huurdatum teruggestort onder aftrek van eventuele kosten a.g.v. schade en/of extra schoonmaakwerkzaamheden.

 2. Deze huurovereenkomst is dan pas definitief nadat de huursom én de getekende huurovereenkomst ontvangen zijn. Als de huursom en/of de overeenkomst niet op tijd ontvangen is, behoudt de verhuurder zich het recht voor het gehuurde aan anderen te verhuren.

 3. Schade toegebracht aan gebouwen, terreinen, inventaris, e.d. dient te worden vergoed per ommegaande. De huurder is zowel binnens- als buitenshuis verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de deelnemers c.q. de te ontvangen personen. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging van eigendommen, persoonlijke bezittingen en/of lichamelijk letsel van en aan alle onder de huurder vallende personen.

 4. Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het gebruik, wordt 75% van de huursom gerestitueerd, tenzij het gehuurde direct opnieuw verhuurd kan worden. In dat geval krijgt de huurder de betaalde huursom, verminderd met € 15,00 administratiekosten, terugbetaald. Bij annulering tot twee weken voorafgaande aan het gebruik, wordt 50% van de huursom gerestitueerd. Bij annulering tot één week voorafgaande aan het gebruik, wordt 25% van de huursom gerestitueerd. In bijzondere gevallen beslist het bestuur van de Stichting Scouting John McCormick.

 5. De gebruikte ruimten dienen SCHOON en op de afgesproken tijd te worden opgeleverd; (schoonmaakmiddelen staan onder het aanrecht in de keuken). Wanneer dit niet gebeurt, wordt minimaal € 150,00 op de borg ingehouden.

 6. Het is ten strengste verboden het park gemotoriseerd in te rijden. Auto's parkeren is daarom alleen toegestaan op het parkeerterrein, waar voldoende plaatsen zijn, en niet naast "DE CHUTE". Ook het laden en lossen dient vanaf het parkeerterrein te geschieden. 

 7. Vuur mag alleen op de aangegeven plaats worden gestookt. Voor het gebruik van de kampvuurplaats dient de brandweer te worden gewaarschuwd, dit kan alleen door de beheerder worden geregeld; het moet derhalve eerst aan de beheerder kenbaar gemaakt worden.

 8. Tussen 24.00 uur en 7.00 uur dient het stil te zijn.  

 9. Alleen het gebruik van enkel zwakalcoholische dranken is toegestaan en slechts dan indien er toezicht gehouden wordt door volwassenen. De verhuurder is een huurovereenkomst aangegaan met een bij naam en toenaam bekende vertegen-woordiger van de huurder. In voorkomende gevallen zal alleen deze persoon geaccepteerd worden als gesprekspartner bij de overdracht van het gehuurde. De gesprekspartner wordt verondersteld zich te houden aan de algemene regels van het fatsoen, waaronder ook valt het gebruik van geestverruimende middelen (o.a. alcohol). In geval geen juiste overdracht mogelijk is door toedoen van deze middelen, behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurders te sommeren het gehuurde te doen verlaten met onmiddellijke ingang. De kosten voor het opruimen en schoonmaken zullen dan tegen uurtarief (marktconform) worden afgerekend onder aftrek van de borgsom.

 10. De verhuur aan minderjarigen (beneden de 21 jaar), geschiedt alleen onder de verantwoordelijkheid en aanwezigheid van 2 personen die tenminste 21 jaar zijn.

 11. De beheerder houdt toezicht op een juiste gang van zaken. Aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden. Huurders die de regels met voeten treden, worden per direct uitgesloten van het gehuurde.

 12. De huurder dient zelf zorg te dragen voor borden, bestek, bekers, theedoeken, toiletpapier, vuilniszakken, etc. Afval moet in dichtgebonden vuilniszakken in de containers buiten worden weggegooid.

 13. Er geldt binnen, voor het gehele gebouw, een rookverbod.

 14. De bovenverdieping is niet toegankelijk, tenzij anders afgesproken met de beheerder.

 15. Op de bovenverdieping is in geval van brand geen vluchtweg aanwezig. Om die reden is het ten strengste verboden op de bovenverdieping te overnachten.

 16. De nooddeuren in de zaal zijn bedoeld als nooduitgang. Er is een aparte toegang tot het achter buitenterrein.

 17. In verband met de brandveiligheid van het gebouw is het ten strengste verboden om camouflagenetten, e.d. aan het plafond c.q. de hanenbalken op te hangen.

 18. Door ondertekening van de huurovereenkomst geeft de huurder aan bekend te zijn met de inhoud van de facilitaire gids van Stichting Scouting John McCormick. Hierin zijn met name een aantal gebruiksregels opgenomen die verband houden met de veiligheid van het gebouw. Tevens geeft de huurder aan door ondertekening van de huurovereenkomst dat hij akkoord is met deze huurvoorwaarden.

 19. Op de huur is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Routebeschrijving naar clubhuis De Chute

(Klik op de plattegrond van het Van Tuyllpark voor de printversie)
plattegrond Van Tuyllpark

A12 vanuit Utrecht: 

 1. Neem de afslag Zoetermeer/Pijnacker (afslag 7) 
 2. Ga na 0.5 km rechtsaf de Oostweg op 
 3. Neem na 0.8 km de afslag rechts (volg de borden ‘Wildwaterbaan’) 
 4. Ga na 175 m rechtsaf de Van der Hagenstraat op 
 5. Neem de eerste straat rechts, aan het einde van deze straat is de parkeerplaats

 

A12 vanuit Den Haag: 

 1. Neem de afslag Zoetermeer/Pijnacker (afslag 7) 
 2. Ga na 0.5 km linksaf de Oostweg op 
 3. Neem na 0.9 km rechts de afslag (volg de borden ‘Wildwaterbaan’) 
 4. Ga na 175 m rechtsaf de Van der Hagenstraat op 
 5. Neem de eerste straat rechts, aan het einde van deze straat is de parkeerplaats 

Parkeer de auto op het parkeerterrein en loop het laatste stukje naar clubgebouw De Chute (het rode gebouw rechts naast Dutch Water Dreams). Laden en lossen dient ook vanaf het parkeerterrein te geschieden, materialen en bagage dus ongemotoriseerd van en naar het clubgebouw verplaatsen. 

Bel even voor een afspraak voor een bezichtiging naar De Chute beheerder op 06-23121760.

 

 

  Bekijk ook de bouw van De Chute

  Terug naar Clubhuis De Chute

 

 

Verhuur clubhuis de Chute Scouting JMC Zoetermeer