Scouting JMC

Steeds vernieuwend en bij de tijd 

Het initiatief tot het oprichten van de oudste Scoutinggroep in Zoetermeer werd op 17 maart 1946 genomen. Jan van Well, pastoor van de St. Nicolaasparochie, deed dit samen met Frans Buytendijk (Hopman) en Flip Rademaker (Vaandrig). De groep kreeg de naam: "St.Nicolaasgroep" mee. 

In 1947 vroeg de pastoor onder andere aan Mevrouw Moers ook iets te gaan doen aan padvinderij voor meisjes. Zij begonnen met een kabouterkring, weldra gevolgd door een gidsenvendel. De meisjesgroep koos voor de naam: "Reinilda"

In de jaren zestig veranderde er erg veel. Op allerlei terreinen kwam men tot andere inzichten. In 1971 vond dan ook het samengaan van de jongens en meisjes in één groep, de Nicolaasgroep, plaats. 

 

In januari 1975 werd de Nicolaasgroep onder een nieuwe naam op het landelijk bureau van Scouting Nederland ingeschreven. Via een gemeentevoorlichter is voor de naam Scoutinggroep "John McCormick" gekozen omdat John McCormick als voorbeeld kan dienen voor anderen. Hij heeft iets gepresteerd, hij heeft zich ten dienste gesteld van anderen. Zijn motieven waren: Vriendschap en Vrijheid voor iedereen.

 

Klik verder voor meer informatie en vele foto's over het verleden en heden van onze scoutinggroep of over de naam John McCormick.

 

Terug in de tijd

van 1946 tot nu

de naam

John McCormick

 

 

Scouting JMC Zoetermeer