Speltakken

Overzicht van de leeftijdsgroepen bij Scouting JMC

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Ook scouts met een beperking kunnen deelnemen aan het Scoutingspel. 

Binnen Scoutinggroep John McCormick zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. We bieden de jeugdleden uitdagende programma's die passen bij hun leeftijd en niveau. Op die manier groeien ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Klik op de leeftijdsgroep hieronder voor meer informatie over de specifieke speltak of klik op de foto voor de fotopagina van de speltak.

 

 

Bevers

  foto's van de bevers

    5 - 7 jaar

 


Welpen

foto's van de welpen (meisjes)

foto's van de welpen (jongens)

7 - 11 jaar  

meisjes

7 - 11 jaar

jongens

7 - 11 jaar

jongens/meisjes

 


Scouts

foto's van de scouts (meisjes)

foto's van de scouts (jongens)

 11 - 15 jaar

meisjes

11 - 15 jaar

jongens

Vrijbuiters

 


    Explorers               Roverscouts                 Stam            

foto's van de explorers

foto's van de roverscouts

15 - 18 jaar

18 - 21 jaar

21 jaar en ouder

  

Speltakleiding en bestuur

Elke speltak bij Scouting JMC heeft een getraind team van vrijwilligers die zorg draagt voor het wekelijkse spelaanbod. 

Klik hier voor een totaal overzicht van de namen en bereikbaarheid van de vrijwilligers (speltakleiding en bestuur) van Scouting JMC. 

 

 

Spelvisie SCOUTS

De basis van het Scoutingspel is en blijft het gedachtegoed van Baden-Powell. In de kern is dat het ontwikkelen van jeugd en jongeren door middel van een plezierige vrijetijdsbesteding. Over de hele wereld passen Scoutinggroepen dit gedachtegoed nog wekelijks toe in geweldige Scoutingactiviteiten. Daar verandert niets aan. Wat wel verandert, is de visie op Scouting. Wij kijken 100 jaar later anders tegen de woorden van Baden-Powell aan. In het kader van het vernieuwingstraject 2010 is de spelvisie op Scouting opnieuw geformuleerd in SCOUTS. Een nieuwe tekst, een herkenbare inhoud.

Waar staan de elementen van SCOUTS voor? 

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. 

Staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de hele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting. 

 

Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde. 

Staat voor onze normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën, dat Scouting een fundament heeft, en de bezinning op wat en waarom je de dingen doet. 

 

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. 

Staat voor buitenleven, de natuur niet alleen als de omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde.

 

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. 

Staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, het biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, steeds weer je grenzen te verleggen. 

 

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. 

Staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden en afnemende begeleiding in de verschillende speltakken. 

 

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. 

Staat voor het scoutingspel zelf, de veelzijdigheid erin, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen bijvoorbeeld). 

 

 

Activiteitengebieden

 

In de nieuwe spelvisie wordt er gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Tot op heden waren er voor de verschillende leeftijdsgroepen verschillende activiteitengebieden. Met het nieuwe spelaanbod is er een indeling gekomen in acht activiteitengebieden die in iedere speltak gelijk is.

 

De acht activiteitengebieden: 

 

Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.

 

 

 

Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken, schrijven.

 

  

 

Sport & Spel: sporten, postenspelen, ren-spelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

 

  

 

Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

 

 

 

Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

 

  

 

Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

 

 

 

Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), welke levensovertuiging je hebt en de identiteit van je groep.

 

  

 

Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

 

 

 

Meer informatie:  Voor alle speltakken - Scouting

 

 

Speltakken  Scouting JMC Zoetermeer